Activiteiten

Belangrijke activiteiten van de Stichting betreffen onder meer het in kaart brengen van de verspreide Bentinckarchieven in heel Nederland, hun materiële en ontsluitingstoestand en het verwerven van archivalia en voorwerpen in eigendom. De archieven en voorwerpen van de Stichting worden bewaard in een speciaal voor dit doel gebouwde archiefdepot in een voormalige machinegebouw bij het huis schoonheten. Nu en dan worden exposities georganiseerd.

Bij testament is door Mr. A.G.W. baron Bentinck de wens vastgelegd dat het archief, familieportretten, bibliotheek en andere roerende zaken met betrekking tot het geslacht Bentinck op het Huis Schoonheten zouden blijven. Na diens overlijden in 1937 zijn deze goederen als legaat gekomen aan zijn zoon Mr. R.F.C. baron Bentinck van Schoonheten.

Huis Schoonheten

Activiteitenverslag

Hoogtepunten uit het jaar 2019 waren onder andere de uitgave “Parels van de Plaskerk”, waarvan het eerste exemplaar op 2 juni 2019 werd uitgereikt aan de burgemeester van Raalte de heer Martijn Dadema, en de opnamen van de tv serie Van oud geld de dingen die niet voorbijgaan.

Het volledige activiteitenverslag kunt u hieronder downloaden.

Downloads