Grafsteen Rudolph Floris Carel Baron Bentinck tot Schoonheten

Project Plaskerk

De Stichting Archivariaat Bentinck-Schoonheten is een overeenkomst aangegaan met de Protestantse Gemeente Raalte, de Provincie Overijssel en de Stichting Overijssels Landschap met betrekking tot een verhalenproject over de geschiedenis van het Protestantisme in het katholieke Raalte. De kern van het project is de restauratie van de fresco’s in de Raalter Plaskerk. Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op het Boetelerveld, het laatste stukje onontgonnen land in Raalte en de ontginning van het Heeterveld, dat deels bij het landgoed Schoonheten behoort.

De bijdrage van de Stichting Archivariaat Bentinck-Schoonheten bestaat als eerste uit het laten restaureren van de grafsteen van Rudolph Floris Carel baron Bentinck tot Schoonheten. Deze grafsteen vertelt het verhaal van bijzetten in de Plaskerk tot het begraven buiten de bebouwde kom. Onze directeur, de heer Wim Hoogeland, neemt namens onze Stichting deel in de projectgroep.

In 2018 moet het project gereed zijn.